"-Qua văn phòng mới rồi hả? Đẹp không?
-Đẹp. Chỗ tao ngồi view nhìn thẳng vào màn hình máy tính luôn!"
- (via chuyencuabeo)