"Anh bạn chị đi xe bị cảnh sát giao thông thổi phạt bắt đưa giấy tờ. Ảnh mở điện thoại bật quay phim lên. ‘Giờ mấy em phải nói rõ ra, anh phạm luật gì rồi cứ lập biên bản. Không. Anh không tắt máy. Sếp tụi em kêu dân cứ quay phim lại làm bằng chứng mà.’ Tụi nó không nói được. ‘Giờ tụi em phải xin lỗi anh. Tụi em là cảnh sát giao thông không thuộc luật. Đứng đây chỉ gây rối trật tự giao thông mà thôi’"
- Tung nón. Vỗ tayyyyy! (via chuyencuabeo)